Artsenkoffer door de eeuwen heen


De arts en zijn instrumentarium bieden in de loop der eeuwen een boeiend beeld. De tinnen replica's op kleine schaal van beroemde en opvallende koffertjes zijn gemaakt voor de firma Glaxo bv. De collectie bestaat uit acht verschillende tinnen verkleiningen.

 

hieronder treft u de beelden met de tekst zoals deze uiteindelijk gepubliceerd is

 

 

In de Middeleeuwen al vermoedden de medici dat uit urine menig ziektebeeld viel af te lezen. In deze merkwaardige draagkoffer bezorgde de bediende de urine van een patiŽnt bij de geneesheer.

Verloskoffertje uit Frankrijk, stammend ui de zeventiende eeuw

 

 

De artsenijkast zoals de Amerikaan Benjamin Rush in het begin van de negentiende eeuw gebruikte.

 

Een bijzonder attribuut: deze tas droeg de Newyorkse huisverpleegster, die om haar weg te bekorten, niet over straat, maar over de platte daken liep om haar patiŽnten te bezoeken .....

 

 

 

 

Het instrumentenkoffertje van William Harvey, pionier op het gebied van de anatomie en fysiologie in de 17e eeuw.

 

De eerste vrouwelijke chirurg Dr. Emily Dunning Barringer droeg dit koffertje door de straten van New York aan het begin van de vorige eeuw.

 

Een koffer die herineringen oproept aan "Dorp aan de rivier..." Uit de tijd dat de plattelandsarts nog per koets zijn patiŽnten bezocht.

 

Een eerbetoon aan de huidige dokterskoffer. Wellicht snel weer achterhaald. Daarom nu op schaal vereeuwigd.